Biuro zarządzania projektami (PMO)

Czym jest PMO?

PMO (ang. Project Management Office) jest formułą długofalowej współpracy, w której Project Doctors stanowi dla klienta zaplecze kompetencyjne w zarządzaniu projektami. Klient korzysta z zasobów Project Doctors zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami. 

W zależności od typu realizowanego projektu klient może:

 • powierzyć naszym konsultantom pełne zarządzanie projektem (powołanie kierownika projektu z puli Project Doctors);
 • skorzystać z doradztwa w zarządzaniu projektem (PM coaching);
 • zlecić profesjonalne prowadzenie warsztatów projektowych (moderowanie warsztatów i spotkań);
 • uzyskać wsparcie w administracji projektem, obejmujące m. in. zarządzanie dokumentacją projektu, zapewnianie poprawnego przepływu informacji (w tym przygotowanie raportów), zarządzanie terminarzem projektu (organizacja spotkań, koordynacja pracy uczestników projektu i podwykonawców).

Poza wsparciem związanym stricte z zarządzaniem projektami zapewniamy klientowi dostęp do specjalistów takich dziedzin jak: zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka, zarządzanie jakością, IT, finanse, obsługa prawna, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing.

Do istoty PMO należy budowanie długofalowej relacji biznesowej między klientem a Project Doctors. Poprzez uczestnictwo w kolejnych projektach nasi konsultanci uczą się lepiej rozpoznawać potrzeby i potencjał klienta. Dzięki temu mogą coraz skuteczniej wspierać klienta w realizacji jego celów oraz przyczyniać się do wzrostu efektywności jego działań. Również klient, poznając możliwości Project Doctors, uczy się coraz efektywniej korzystać z naszych usług.

Dla kogo jest PMO?

Oferta PMO przeznaczona jest dla klientów, którzy:

 • podejmują się realizacji wielu projektów;
 • chcą sprawnie i efektywnie zarządzać portfelami projektów lub programami wspierającymi realizację celów strategicznych;
 • chcą optymalnie i zgodnie z priorytetami alokować swoje zasoby pomiędzy swoje projekty i procesy;
 • postrzegają zarządzanie projektami jako istotny i wartościowy element systemu zarządzania;
 • zamierzają delegować na zewnątrz całość lub część kompetencji w zarządzaniu projektami (outsourcing).

Co możesz zyskać dzięki PMO?

Klienci decydujący się na współpracę z Project Doctors w oparciu o formułę PMO zyskują:

 • trwałe wsparcie w zarządzaniu projektami, portfelami projektów oraz programami;
 • pełen dostęp do doświadczenia, wiedzy i narzędzi Project Doctors;
 • natychmiastowy dostęp do specjalistów w zakresie zarządzania projektami oraz ekspertów z innych dziedzin bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem własnych pracowników;
 • łatwość uzupełniania przejściowych braków kadrowych np. w sytuacji nagłej nieobecności pracownika;
 • możliwość pełnej koncentracji na działalności podstawowej przedsiębiorstwa, podczas gdy pieczę nad projektami i programami sprawują fachowcy;
 • mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia typowych błędów (również dzięki dostępowi do banku dobrych praktyk w zarządzaniu projektami);
 • ograniczone ryzyko niepowodzenia projektów: zachowana zasadność ekonomiczna projektu i brak przekroczeń budżetowych, dotrzymane parametry jakościowe produktów projektu, adekwatna do potrzeb obsada zespołu projektowego, terminowa realizacja zadań etc.
 • przejrzyste zarządzanie kosztami prowadzenia projektów (rozliczenie w oparciu o faktury VAT);
 • preferencyjne stawki oraz pierwszeństwo w rezerwacji czasu konsultantów Project Doctors.

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl