Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Project Doctors Sp. z o.o.

Siedziba: 
ul. św. Bonifacego 70/24 
02-936 Warszawa

E-mail     info@projectdoctors.pl
Telefon   +48 693 48 77 55

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000412027
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 PLN

NIP: 5242746639
REGON: 145856349

Rachunek bankowy: 65 1030 0019 0109 8530 0039

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl