Profesjonalizacja zarządzania projektami (PMProf)

Czym jest PMProf?

PMProf jest formułą współpracy, w oparciu o którą Project Doctors pomaga swoim klientom wdrażać oraz doskonalić rozwiązania z zakresu zarządzania projektami. W zależności od poziomu dojrzałości projektowej, na jakim znajduje się organizacja klienta, zaangażowanie konsultantów Project Doctors może obejmować:

 • ocenę poziomu dojrzałości projektowej organizacji – badanie jej dorobku i doświadczenia w zarządzaniu projektami, przegląd istniejących dokumentacji projektowych, ocenę stosowanych metodyk, technik, narzędzi oraz posiadanych zasobów kompetencyjnych;
 • budowa i/lub doskonalenie organizacyjnego systemu zarządzania projektami z uwzględnieniem zarówno stosowanych już przez klienta najlepszych praktyk, jak i rozwiązań opartych na powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach zarządzania projektami – rozwój metodyk, technik i narzędzi ściśle dostosowanych do potrzeb klienta;
 • kształtowanie struktury organizacyjnej wspierającej zarządzanie projektami, w tym powołanie organizacyjnego biura zarządzania projektami oraz wsparcie w rekrutacji pracowników;
 • planowanie i stymulowanie rozwoju kompetencji w zarządzaniu projektami, w tym szkolenie pracowników oraz coaching kierowników projektów.

Dla kogo jest PMProf?

 • chcą wykorzystać potencjał podejścia projektowego w zarządzaniu dla zwiększenia efektywności i skuteczności swoich działań;
 • zamierzają rozwijać i wzmacniać kompetencje swoich organizacji w zarządzaniu projektami;
 • dążą do zwiększenia poziomu dojrzałości projektowej swoich organizacji;
 • chcą wspierać i rozwijać u siebie kulturę projektową.

Co możesz zyskać dzięki PMProf?

Klienci decydujący się na współpracę z Project Doctors w oparciu o formułę PMProf zyskują:

 • rzetelną ocenę poziomu dojrzałości projektowej swoich organizacji;
 • skrojony na miarę system zarządzania projektami;
 • rozwiązanie zgodne z powszechnie uznanymi standardami, a jednocześnie w pełni uwzględniające ich potrzeby i stosowane już praktyki;
 • kompletny i spójny wewnętrznie zestaw procedur, metod, technik i narzędzi zarządzania projektami;
 • pełne wsparcie podczas wprowadzania rekomendowanych rozwiązań w życie.

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl