Szybki start w zarzadzaniu projektami (PMQS)

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących kierowników projektów, uczestników zespołów projektowych, bądź innych osób chcących poznać praktyczną stronę zarządzania projektami.

Cele szkolenia

 • Zrozumienie istoty projektów i zarządzania projektami
 • Przegląd obszarów zarządzania projektami
 • Zaznajomienie się z metodami planowania i organizacji projektów oraz nabycie umiejętności
  samodzielnego ich stosowania w praktyce
 • Poznanie istoty zintegrowanego sterowania projektem oraz nabycie gotowości do jego stosowania w praktyce

Program szkolenia

 • Wprowadzenie pojęcia projektu oraz zarządzania projektami
 • Proces zarządzania projektem
 • Start projektu – analiza granic i kontekstu projektu
 • Role w projekcie i kształtowanie organizacji projektu
 • Planowanie zakresu projektu
 • Planowanie harmonogramu projektu
 • Planowanie zasobów projektu
 • Planowanie kosztów projektu
 • Sterowanie przebiegiem projektu
 • Zamknięcie projektu

Metodyka szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy poznają najpierw teoretyczne podstawy każdego z aspektów zarządzania projektem. Następnie uczą się stosować przekazaną wiedzę w praktyce.

Narzędzia, praca domowa i konsultacje

Uczestnicy otrzymują użyteczne narzędzia i szablony, które po ukończeniu szkolenia mogą wykorzystać w codziennej pracy. Opcjonalnie każdy z uczestników może skorzystać możliwości wykonania indywidualnej pracy domowej, a także możliwości odbycia dwugodzinnych indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl