Zarządzanie projektami na zlecenie (PMoD)

Czym jest PMoD?

PMoD (ang. Project Management on Demand) jest formułą współpracy, w ramach której Project Doctors uczestniczy w ważnych przedsięwzięciach związanych z rozwojem lub transformacją działalności klienta. Angażując się w projekty klienta, nasi konsultanci mogą pełnić role:

 • kierownika projektu;
 • coacha projektu;
 • moderatora warsztatów projektowych;
 • asystenta projektu;
 • kontrolera projektu.

W swojej pracy konsultanci Project Doctors wykorzystują zarówno tradycyjne metodologie zarządzania projektami, jak i metodologie typu agile (tzw. zwinne). Dobór metodologii oraz technik i narzędzi zarządzania projektami zależy każdorazowo od potrzeb i charakteru realizowanego przedsięwzięcia, a także od uwarunkowań organizacyjnych i wymagań klienta. Project Doctors stale rozwija zbiór narzędzi i rozwiązań do zastosowania w zarządzaniu projektami.

Dla kogo jest PMoD?

Oferta PMoD przeznaczona jest dla klientów, którzy:

 • realizują przedsięwzięcia o przełomowym i/lub strategicznym znaczeniu dla swoich organizacji;
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia w realizacji zadań nietypowych i podejmowanych sporadycznie;
 • chcą uzupełnić swoje zasoby kadrowe, angażując do wybranych zadań zewnętrznych specjalistów;
 • chcą zapewnić swoim pracownikom fachowe wsparcie w nowej roli (np. coaching kierownika projektu);
 • chcą osiągać uzyskać lepsze efekty pracy grupowej dzięki profesjonalnie prowadzonym warsztatom (moderacja warsztatów);
 • zamierzają delegować na zewnątrz całość lub część kompetencji związanych z zarządzaniem projektem, bądź programem.

Co możesz zyskać dzięki PMoD?

Klienci decydujący się na współpracę z Project Doctors w oparciu o formułę PMoD zyskują:

 • kompleksowe wsparcie w profesjonalnym zarządzaniu projektami;
 • pełen dostęp do doświadczenia, wiedzy i narzędzi Project Doctors;
 • natychmiastowy dostęp do specjalistów w zakresie zarządzania projektami oraz ekspertów z innych dziedzin bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem własnych pracowników;
 • wysoką produktywność i efektywność pracy od pierwszych chwil zaangażowania konsultantów;
 • łatwość uzupełniania przejściowych braków kadrowych np. w sytuacji nagłej nieobecności pracownika;
 • możliwość pełnej koncentracji na działalności podstawowej przedsiębiorstwa, podczas gdy pieczę nad projektami i programami sprawują fachowcy;
 • mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia typowych błędów (również dzięki dostępowi do banku dobrych praktyk w zarządzaniu projektami);
 • ograniczone ryzyko niepowodzenia projektów: zachowana zasadność ekonomiczna projektu i brak przekroczeń budżetowych, dotrzymane parametry jakościowe produktów projektu, adekwatna do potrzeb obsada zespołu projektowego, terminowa realizacja zadań etc.
 • przejrzyste zarządzanie kosztami prowadzenia projektów (rozliczenie w oparciu o faktury VAT).

PROJECT DOCTORS Sp. z o.o.
Żeglugi Wiślanej 10A lok. 65
03-043 Warszawa
Poland
NIP: 524 274 66 39
tel.: +48 22 295 10 32
email: info@projectdoctors.pl